Taidekirja Jürgen Höritzsch

Taide Kirja
Jürgen Höritzsch

TRANCE

Teossarja koostuu yhdeksästä originaaligrafiikkatyöstä, jotka ovat syntyneet saksankielisen lyriikan ekspressionistista tyylisuuntaa edustavien runokatkelmien innoittamana. Nimi TRANCE kuvastaa kaikenlaisten konventioiden täydellistä hylkäämistä ja pyrkimystä omien tunnekokemusten intensiiviseen ilmaisuun. Valitsemani runot tarjoavat siihen selkeän ja voimallisen kielen, joka jättää tilaa myös henkilökohtaisen salaisuuden säilyttämiselle. Olen rajoittanut tekstimateriaalin valikoimaan lyhyitä katkelmia, joita olen tulkinnut kuvataiteen keinoin.

Tekstit ovat katkelmia seuraavista runoista:

  • Albert Ehrenstein: Die Götter
  • Franz Werfel: Fremde sind wir auf der Erde alle
  • Gottfried Benn: Der junge Hebbel
  • Georg Trakl: Klage
  • Berta Lask: Die Witwe
  • Franz Werfel: Der Krieg
  • Ruth Schaumann: Bergung
  • Gottfried Benn: Verlorenes Ich
  • Georg Heym: Umbra Vitae

Kirja ilmestyi keväällä 2008 ja sen painosmäärä oli 30 kappaletta.

LETTERNBRUT

Tässä kirjassa olen tutkinut tiettyjä saksan kielen sanoja kuvataiteen keinoin. Tulkintatapani perustuu paitsi henkilökohtaisiin kokemuksiin, myös median kautta välittyvään käsitykseen historiasta ja nykyhetkestä. Olen liittänyt usein käytettyjä ilmaisuja toisiinsa, jolloin on syntynyt uusia sanamuodostelmia. Näistä rakennelmista muodostuu eräänlainen vaikeasti hahmotettava aistillisten käsitteiden punos. Kutsun niitä ”muistosanoiksi”. Katsoja voi yrittää purkaa sanaketjut pienempiin osiin, mikä ei kuitenkaan auta varsinaisesti selkeyttämään niitä. Sen sijaan käy ilmeiseksi näennäisen selkeiden ilmaisujen pohjaton syvyys. Kukin muistosana kuvaa jotakin inhimillisen peruskokemuksen epätarkasti rajattua aluetta. Kyse on arkipäivän myyteistä, joista kullekin olen sitä kuvaavassa grafiikkateoksessa antanut yhdet monista mahdollisista kasvoista. Kirja ilmestyi kesällä 2009 ja sen painosmäärä oli 30 kappaletta.